Bli Fadder
Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

Leaving Care – när samhällsvården upphör

Samhället sviker unga när samhällsvården upphör

Att lämna barndomen och ta klivet ut i ett självständigt vuxenliv är en kritisk period i livet för unga världen över. Ungdomsarbetslösheten är ofta hög och bostadsbrist tvingar många att bo kvar hos sina föräldrar i flera år efter myndighetsdagen. Den sociala kontexten – snarare än vilket land man bor i – är avgörande för en ung persons möjligheter till en god start i vuxenlivet. Den som kommer från en trygg familj med god ekonomi och ett stort nätverk har betydligt större möjligheter än den som saknar denna bakgrund. SOS Barnbyar arbetar för att öka kunskapen och förståelsen för den här gruppens behov och rättigheter.

Leaving care

Leaving care, eller care leavers, syftar på barn som vuxit upp i samhällsvård, på institution eller i familjehem och som när de fyller 18 år, (eller i vissa kommuner något äldre) ska slussas ut till ett självständigt liv i samhället. Denna målgrupp är särskilt sårbar, eftersom de ofta har en ofullständig skolgång, sämre psykosocial hälsa än genomsnittet, och nästan alltid saknar det stöd och de nätverk som en familj ofta kan erbjuda för att exempelvis få samhällsorienterande stöd, kontakt med arbetsplatser och möjligheter till egen bostad.

Läs mer om leaving care

Röster kring Leaving Care

Att öka delaktigheten hos unga, på väg ut i arbetslivet, är viktigt ur flera aspekter. Nedan hittar du intervjuer med Catharina Gehrke, generalsekreterare för SOS Barnbyar, Bo Vinnerljung, professor vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms Universitet och Christoph Selig, chef Corporate Communications, Deutsche Post DHL Group, samt ansvarig för GoTeach Team som berättar hur de ser på det viktiga arbetet.

Rollen som mentor

Våra mentorer är i olika åldrar, med olika bakgrund. Alla har vilja och kunskap av att vara ett stöd för personerna i våra program, under deras tid i programmet och verkar hela tiden för att de ska utvecklas i sin egen självständighet och mot att de ska få möjligheter till självförsörjning. Detta ser olika ut för olika deltagare och därför kommer mentorerna att sätta sig med varje person, för att de tillsammans ska kunna göra en planering för hur just den personen ska utvecklas på bästa sätt.

”Det är spännande att utvecklas, men jag vet också att man som ung vuxen kan tycka att det ibland är svårt att veta hur man ska göra i vissa situationer. Är man dessutom ny i Sverige och/eller har varit placerad i ett boende utan sina föräldrar kan många även känna sig lite vilsna, ensamma och önska att de hade någon att fråga om råd ibland. Min roll är inte att vara en skollärare, psykolog eller en socialsekreterare, utan som mentor blir jag ett stöd till de som vill utvecklas och etablera sig, som självständig och självförsörjande i samhället."

Läs mer