Bli Fadder
Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

Innovativa lösningar hjälper utsatta barn

Catharina Gehrke

– 220 miljoner barn lever i, eller riskerar, svår utsatthet. Om vi ska klara globala målen och de utmaningar som våra samhällen står inför så krävs det innovativa lösningar. Vi måste hitta nya samarbetsformer och partnerskap där de unga själva också måste kunna känna sig delaktiga. Det säger Catharina Gehrke, generalsekreterare för SOS Barnbyar.

SOS Barnbyar har ända sedan andra världskrigets slut arbetet med stöd till en socialt och ekonomiskt svårt utsatt grupp av barn – barn som förlorat, eller riskerar att förlora, sina föräldrars omsorg. I den gruppen ingår barn på flykt. Nu har SOS Barnbyar Sverige startat sin första operativa verksamhet i Sverige. I stadsdelen Hammarkullen i Göteborg samarbetar SOS Barnbyar med stadsdelsnämnden och privata företag för att stödja och stärka unga som förlorat förälders omsorg, och som är på väg ut i vuxenlivet, men som ofta saknar egna nätverk och kontakter i samhället.

– Grunden för vårt arbete har varit hur vi kan göra störst skillnad för barn och unga i utsatthet. Det gäller också här i Sverige där många unga riskerar att hamna utanför samhället. Därför har vi nu startat ett arbete i Hammarkullen och med våra internationella erfarenheter vill vi bidra till ett socialt, innovativt tänkande också här i Sverige, fortsätter Catharina Gehrke.

Kort tid för etablering
När SOS Barnbyar arbetar med stöd till barn runt om världen så inleds arbetet vanligtvis när barnen är små. De unga som deltar i verksamheten i Hammarkullen har däremot i många fall kommit till Sverige som tonåringar.

– Vi arbetar utifrån varje barns och ungdoms behov. Det handlar om ett långsiktigt, individuellt stöd. Men i Hammarkullen har de ungdomar vi arbetar med ofta bara fyra-fem år på sig för att etablera sig i samhället. Under de åren måste de lära sig stå på egna ben, skapa nätverk och komma in i arbetslivet. Det här är en sårbar period i livet och därför gäller det att lära sig mer om hur det svenska samhället fungerar, konstaterar Catharina Gehrke.

Hammarkullen är ett område där arbetslösheten är hög. En viktig del i arbetet är att bredda kontakterna med arbetslivet. Därför samarbetar SOS Barnbyar bland annat med företaget DHL.

– Vi hade inte kunna starta utan finansiärer och partnerskap med andra. SOS Barnbyar samarbetar med DHL i 30 länder och nu har vi även inlett ett samarbete här i Sverige. Därmed blir deras anställda förebilder för våra ungdomar, de erbjuder bland annat studiebesök, arbetslivsinformation och truckförarutbildning till ungdomarna. Bara det att få se hur det går till på en riktig arbetsplats är otroligt värdefullt för den som aldrig varit ute i arbetslivet!

Långsiktighet och inte projekt
En vanlig kritik mot organisationer och myndigheter som sätter igång stöd är att det sker i form av korta projekt som sen inte följs upp. SOS Barnbyar vill inte arbeta på det sättet, varken i Sverige eller i andra länder. Målet med arbetet i Hammarkullen är att etablera sig som en långsiktig samarbetspartner.

– Det gäller att gå långsamt fram för att kunna etablera sig på riktigt.

Processen varit som ett lärande, både för oss och för de ungdomar som deltar, och meningen är att vi ska kunna ta med oss det vi lärt till andra, kommande samarbeten, fortsätter Catharina Gehrke.

Kan barn vara ”lönsamma”?
Att barn växer upp utan trygga vuxna i sin närhet leder ofta till konsekvenser för barnen. Men det innebär också stora kostnader för samhället om barn växer upp utan att kunna få arbete, eller på riktigt etablera sig som vuxna.

En viktig del i SOS Barnbyars insats handlar därför om att bidra till långsiktiga, sociala positiva effekter. Här talar man ibland om något som kallas Social Return On Investment (SROI).

– Det handlar helt enkelt om vad vi kan bidra med på det sociala området och hur vi kan bidra till en långsiktigt socialt hållbar utveckling i Sverige, förklarar Catharina Gehrke.

Men går det att mäta detta? Ja, det är faktiskt möjligt. En modell som konsultföretaget Boston Consulting tagit fram visar att för varje euro som SOS ”investerat” i barnen skapas 14 euro i ”vinst” för samhället i stort.

– Det är helt enkelt lönsamt att investera i ungdomarna och det här vill vi att fler ska känna till! Vi vill också samarbeta och dela med oss av våra erfarenheter till andra. På det sättet blir vi en social innovatör som bidrar till Sveriges utveckling i stort, konstaterar Catharina Gehrke.

Fakta:


I Hammarkullen stödjer SOS Barnbyar ett antal ensamkommande unga som lever i så kallade nätverksboende, och som inte har några biologiska föräldrar i Sverige. Många av nätverksfamiljerna har i sin tur mycket begränsad kontakt med det svenska samhället vilket gör det mycket svårt för ungdomarna att etablera sig i Sverige och kunna utvecklas till självständiga, självförsörjande vuxna.


220 miljoner barn världen över har förlorat, eller riskerar att förlora förälders omsorg. Det är ett barn av tio. De här barnen riskerar ett framtida liv i socialt och ekonomiskt utanförskap.
SOS Barnbyars arbete riktar sig mot den här gruppen av barn och unga och har idag verksamheter i 135 länder.

Läs mer