Bli Fadder
Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

Nationell verksamhet

Att lämna barndomen och ta steget över till ett självständigt vuxenliv är en kritisk period i ungas liv, världen över. Den sociala kontexten är avgörande för en persons möjligheter till en god start i vuxenlivet. Den som kommer från en trygg familj med god ekonomi och ett stort nätverk har betydligt större möjligheter än den som saknar denna bakgrund.

Särskilt utsatta är de som separerats från sina familjer och vuxit upp i samhällsomsorg. För dem saknas trygga och engagerade vuxna som finnas kvar över tid och som kan vara till stöd både inför, under och efter den unges övergång till ett självständigt och självförsörjande liv. Generellt sett klarar barn och unga som placerats i samhällsomsorg övergången till ett eget etablerat liv sämre än barn som vuxit upp med sina föräldrar. SOS Barnbyar arbetar därför för att öka kunskapen om denna målgrupps förutsättningar, behov och rättigheter och erbjuder också direkt stöd till dem.

Här kan du också läsa om hur vi stöttar barn i andra länder än Sverige

Vill du läsa om vår nationella verksamhet under 2019?

Vårt arbete i Sverige

Här kan du läsa mer om vårt direkta målgruppsarbete inom Sverige